หน้าแรก
ข้อมูลสัมนา
TV
ข้อมูลตีพิมพ์
ห้องภาพ
ติดต่อสอบถาม
   
ตารางกิจกรรม
JUN
4
2023
JUN
9
2023
JUN
10
2023
JUN
30
2023
JUL
1
2023
JUL
7
2023
รูปภาพ
   
 
TP3 ONLINE
Verjüngung = Wiederherstellung! Ob Zähne, Organe, Haut oder Haare. Die Vorbereitung auf den ewigen physischen Körper erfordert Wissen + Praxis über das ständige Jungerhalten, die permanente Wiederherstellung des Körpers. Generell ist das Wissen in jedem vorhanden, aber Glaubenssätze und mehr ungünstige Einflüsse des kollektiven Bewusstseins können das Wissen inaktiv halten, es unterdrücken. In "TP3 Online" aktivieren wir das Wissen nicht nur, wir praktizieren es und setzen es direkt an unseren Körpern um.

Der Alterungsprozess – wie auch jede Krankheit – können Katastrophen sein. Deshalb umfasst der Seminarinhalt auch die Abwendung ALLE möglicher Katastrophen, global wie lokal. Dr. Grabovoi hat genau dies im Katastrophenschutzministerium in Moskau praktiziert.

Mehr Informationen bei: [email protected]
By Admin May 20, 2023
 
 
 

© Copyright Thailand Project
67 หมู่ 7, บ้านปง, หางดง 50230 เชียงใหม่
Tel. +66810206777 Email: [email protected]

+66 8 10206777