หน้าแรก
ข้อมูลสัมนา
TV
ข้อมูลตีพิมพ์
ห้องภาพ
ติดต่อสอบถาม
   
ตารางกิจกรรม
APR
1
2023
APR
1
2023
APR
3
2023
APR
7
2023
APR
8
2023
APR
11
2023
รูปภาพ
   
 
Dreimal TP1+2 LIVE in Chiang Mai!
Wie können wir optimal unsere Realität gestalten? Indem wir unsere wahre Identität erkennen und unsere abgegebene Macht wieder zurückholen. Grigori Grabovoi gibt uns mit seiner streng wissenschaftlichen Lehre einen einfach verständlichen Leitfaden. Wir kommen nicht umhin, zu verstehen, wie die Welt aufgebaut ist, um sie vernünftig lenken zu können. Manche Menschen fühlen sich heutzutage fremdbestimmt und ferngesteuert. Das soll sich ändern, denn dort fehlt es noch an Wissen und an der praktischen Umsetzung des Wissens. Dr. Grabovoi hat es gegeben, damit wir es nehmen und anwenden! Das Ergebnis ist eine individuelle wie auch kollektive stabile Weiterentwicklung in Gesundheit, Kreativität, Freude und Harmonie, und zwar für immer und ewig.
Anmeldung und weitere Informationen: [email protected]
By Admin Feb 1, 2023
 
 
 

© Copyright Thailand Project
67 หมู่ 7, บ้านปง, หางดง 50230 เชียงใหม่
Tel. +66810206777 Email: [email protected]

+66 8 10206777