หน้าแรก
ข้อมูลสัมนา
TV
ข้อมูลตีพิมพ์
ห้องภาพ
ติดต่อสอบถาม
   
ตารางกิจกรรม
FEB
11
2023
FEB
15
2023
FEB
15
2023
MAR
1
2023
MAR
1
2023
MAR
4
2023
รูปภาพ
   
 
Die Menschheit steht vor einem Neubeginn.
Dabei geht weder die Welt unter, noch soll ein einziger Verlierer auf der Strecke bleiben. Jetzt ist die Zeit für eine Neuausrichtung und die Straße des Erfolges steht jedem offen. Es ist kein Geheimnis, wie und warum die berühmten Zahlenreihen des herausragenden Wissenschaftlers, Dr. G.P. Grabovoi so eine positive Wirkung auf die Menschen ausüben. Was es darüber hinaus zu erfahren gilt, ist deren gezielter Einsatz mit ausgefeilten, nützlichen Techniken, für ein durchweg erfolgreiches Leben. Durchweg heißt nicht temporär, sondern die praktische Umsetzung mit Ewigkeitscharakter. Alle Informationen bei: [email protected]
ACHTUNG: Kombi-Angebot mit "Fit in 7 Tagen" vom 15.-21. Februar 2023
By Admin Jan 9, 2023
 
 
 

© Copyright Thailand Project
67 หมู่ 7, บ้านปง, หางดง 50230 เชียงใหม่
Tel. +66810206777 Email: [email protected]

+66 8 10206777