หน้าแรก
ข้อมูลสัมนา
TV
ข้อมูลตีพิมพ์
ห้องภาพ
ติดต่อสอบถาม
   
ตารางกิจกรรม
FEB
11
2023
FEB
15
2023
FEB
15
2023
MAR
1
2023
MAR
1
2023
MAR
4
2023
รูปภาพ
   
 
HAPPY HEALTHY AND SUCCESSFUL NEW YEAR 2023
WAS IST INFORMATION?
Die Antwort: ALLES ist Information, jeder Zahn, jede Tasse, jeder Planet, jeder Ton, jede Ziffer und jede Farbe, jeder Mensch.
Um eine Information umwandeln zu können, kommen wir nicht umhin, auf diese INFOTRMATIVE EBENE zu gehen, in die Information 'einzusteigen'. Das wäre physisch gesehen ein lustiger, nicht wirklich zu bewältigender Akt, aber geistig gesehen "ein leichtes Spiel".

Nun wurden die Menschen aber von ihren geistigen Handlungen, ihrem Denken, ihrer Konzentration weggeführt, was vielerorts zu Verlust und Mangel geführt hat, bis hin zu Zahn- und Organverlust sowie diversen anderen Beeinträchtigungen. Um es ganz deutlich zu sagen: ohne die geistige Entwicklung geht der Mensch kaputt. Und diesen so wichtigen Entwicklungsweg finden wir derzeit nicht gerade im Schulsystem, auch nicht in den Massenmedien - dafür aber in der genialen Lehre des Wissenschaftlers, G. P. Grabovoi.

So wünscht das Thailand-Projekt allen Menschen für 2023 einen geistigen Entwicklungsweg in die Gesundheit, die Fülle, die Freiheit – die Ewigkeit!
By Dec 26, 2022
 
 
 

© Copyright Thailand Project
67 หมู่ 7, บ้านปง, หางดง 50230 เชียงใหม่
Tel. +66810206777 Email: [email protected]

+66 8 10206777