หน้าแรก
ข้อมูลสัมนา
TV
ข้อมูลตีพิมพ์
ห้องภาพ
ติดต่อสอบถาม
   
ตารางกิจกรรม
APR
1
2023
APR
1
2023
APR
3
2023
APR
7
2023
APR
8
2023
APR
11
2023
รูปภาพ
   
 
Erfolgreiches Business in Thailand
Das Thailand-Projekt präsentiert vom 4.-11. Februar 2023 die professionelle Ausarbeitung dieses wichtigen Seminars, von Bruno & Roswitha Gattringer, Leiter des Grabovoi® Zentrums Waldviertel.
Die Zukunft schöpferischer Menschen ist direkt an Wohlstand und Fülle gekoppelt. Eine gesunde Weltbevölkerung mit stets gutem Auskommen, ist weder Illusion noch Science Fiction, sondern von der Schöpfung so vorgesehen. Misserfolg und Armut sind nicht in Gottes Schöpfungsplan, sondern von machthungrigen Wesenheiten manipulativ ins kollektive Bewusstsein 'eingeimpft'. Wir wissen bereits, dass die Welt so aufgebaut ist, dass sich die Materie durch das Denken organisiert. Der Schlüssel zum Erfolg liegt im 'WIE'. In behüteter Wohlfühlatmosphäre lernst Du in 8 Praxistagen, Dein Leben neu zu organisieren. Dafür sind keinerlei Voraussetzungen nötig.
Buche jetzt.
Kombi-Angebote mit "System der Bildung" im Januar und "Fit In 7 Tagen" im Februar.
By Admin Dec 2, 2022
 
 
 

© Copyright Thailand Project
67 หมู่ 7, บ้านปง, หางดง 50230 เชียงใหม่
Tel. +66810206777 Email: [email protected]

+66 8 10206777