หน้าแรก
ข้อมูลสัมนา
TV
ข้อมูลตีพิมพ์
ห้องภาพ
ติดต่อสอบถาม
   
ตารางกิจกรรม
APR
1
2023
APR
1
2023
APR
3
2023
APR
7
2023
APR
8
2023
APR
11
2023
รูปภาพ
   
 
Bildung in Thailand
Die wahre Bildung ist die Erschaffung einer sich ewig entwickelnden Welt in Harmonie, Liebe und Glück. Und sie betrifft jeden Menschen.
Die wahre Bildung erweitert systematisch unser Bewusstsein ausgehend von unserer unendlichen Vergangenheit bis in unsere unendliche Zukunft.
Wir entwickeln uns in Richtung des ewigen Lebens, der Gesundheit, des Glücks, der Freude und der Liebe. Zerstörung hat auf dieser Erde ausgedient.

Achtung: Kombi-Angebote mit "Fit In 7 Tagen" und "Successful Business".
By Admin Dec 2, 2022
 
 
 

© Copyright Thailand Project
67 หมู่ 7, บ้านปง, หางดง 50230 เชียงใหม่
Tel. +66810206777 Email: [email protected]

+66 8 10206777