หน้าแรก
ข้อมูลสัมนา
TV
ข้อมูลตีพิมพ์
ห้องภาพ
ติดต่อสอบถาม
   
ตารางกิจกรรม
FEB
11
2023
FEB
15
2023
FEB
15
2023
MAR
1
2023
MAR
1
2023
MAR
4
2023
รูปภาพ
   
 
!! Raus aus der Schockstarre !!
Angst oder Bedenken vor dem Verreisen? Das ist GEWOLLT, also nix wie weg.
Buche Deinen Flug, nimm Dein Geld und investiere es in Dich selbst, anstatt in überteuerte Lebenshaltungs- und Energiekosten. Jede Krise hat einmal ein Ende und je weniger sie gefüttert wird, desto schneller ist sie vorbei. Sie hat auch System, denn laut WEF soll bis 2030 die totale Enteignung vollzogen sein. Kaum vorstellbar, dass Du das möchtest, also werde aktiv! Kündige alles, was überteuert ist, bis die Preise wieder unten sind. Hier in Thailand fallen Benzin- und Lebensmittelpreise fast täglich. Die gezielte globale Verarmung hat sich hier nicht durchgesetzt. 1 Liter Diesel liegt wieder deutlich unter 1 Euro.
25% aller Klinikärzte haben die Nase voll und denken über einen Berufswechsel nach. HIER IST ER. Erlerne ein neues Tätigkeitsfeld, weltweit lizenziert, ewigkeitstauglich, in jedem Alter erlernbar, und zum Wohle aller. Werde Dozent im Grabovoi-Universitätsprogramm oder erlerne die Heilkunst der Traditionellen Thailändischen Medizin, der TTM-Massage, oder beides. Genieße die Wärme, die Sonne, das gesunde Essen und die Natur. Hier gibt es keinerlei Einschränkungen mehr, also auf nach Thailand! Bitte auch auf Kombi-Angebote achten.
By Sep 7, 2022
 
 
 

© Copyright Thailand Project
67 หมู่ 7, บ้านปง, หางดง 50230 เชียงใหม่
Tel. +66810206777 Email: [email protected]

+66 8 10206777