หน้าแรก
ข้อมูลสัมนา
TV
ข้อมูลตีพิมพ์
ห้องภาพ
ติดต่อสอบถาม
   
ตารางกิจกรรม
FEB
11
2023
FEB
15
2023
FEB
15
2023
MAR
1
2023
MAR
1
2023
MAR
4
2023
รูปภาพ
   
 
Es ist Zeit für wahre Bildung: 21.-29. November 2022
Der Bildungsnotstand, oder besser gesagt, die Verbildung, hat System. Bildung ist eine Holpflicht, und so ist nicht zu erwarten, innerhalb eines gängigen Schulsystems, nicht einmal an 'Elite-' Universitäten das wahre Wissen über den Weltaufbau und den schöpferischen Menschen zu bekommen. Der Akademiker und Wissenschaftler, Dr. Grigori P. Grabovoi hat ein weltweites Universitätsprogramm erschaffen, mit dem Ziel einer gebildeten Menschheitsfamilie, die in der Lage ist, jede Form von Zerstörung (inkl. Krankheiten) schon im Vorweg zu vermeiden. Auch Mangel, Hunger und Armut haben darin keinen Platz. Wie das funktioniert, erfährst Du in 9 Praxistagen im "System der Bildung", verwöhnt und behütet im sonnigen Natur-Paradies Nordthailands:
https://thailandproject.asia/read_event.asp?ID=2228
By Admin Sep 2, 2022
 
 
 

© Copyright Thailand Project
67 หมู่ 7, บ้านปง, หางดง 50230 เชียงใหม่
Tel. +66810206777 Email: [email protected]

+66 8 10206777