หน้าแรก
ข้อมูลสัมนา
TV
ข้อมูลตีพิมพ์
ห้องภาพ
ติดต่อสอบถาม
   
ตารางกิจกรรม
NOV
29
2022
DEC
1
2022
DEC
1
2022
DEC
4
2022
DEC
6
2022
DEC
10
2022
รูปภาพ
   
 
Sonne, Wärme, Natur und Luxus pur
Thailand zieht das Pandemieende zum 1. September vor.
Das Thailand-Projekt ist ab 1. Oktober wieder für Euch präsent. Das bunte Eröffnungs-Angebot findet Ihr etwas weiter unten. Den Abschluss bildet die große TTM-Massage-Berufsausbildung vom 2.-26. Februar 2023. Der März ist hier im Norden sehr heiß mit Waldbränden, weshalb es im März TP1-3 ONLINE geben wird.

Um bei einer möglichen Energiekrise in Europa nicht auch noch finanziell zu leiden, gibt es wunderbare Möglichkeiten im EU-Recht, wie z.B. den aktuellen Strom-/Gasversorger kündigen und im EU-Ausland (wie auch außerhalb der EU) einen besseren nehmen. Von dem gesparten Geld einen Flug buchen und sich in Thailand geistig, seelisch und körperlich verwöhnen lassen.
Mehr Infos: [email protected]
By Admin Aug 28, 2022
 
 
 

© Copyright Thailand Project
67 หมู่ 7, บ้านปง, หางดง 50230 เชียงใหม่
Tel. +66810206777 Email: [email protected]

+66 8 10206777