หน้าแรก
ข้อมูลสัมนา
TV
ข้อมูลตีพิมพ์
ห้องภาพ
ติดต่อสอบถาม
   
ตารางกิจกรรม
NOV
29
2022
DEC
1
2022
DEC
1
2022
DEC
4
2022
DEC
6
2022
DEC
10
2022
รูปภาพ
   
 
AUF NACH THAILAND ZU TP1+2 LIVE
Ein neues Tätigkeitsfeld erwartet Dich. WERDE AKTIV.
Wir haben lange passiv zugeschaut, was parasitär und gegen die Schöpfung vorangetrieben wurde: z.B. Krankheit statt Wohlsein, Verarmung statt Fülle, Kriegstreiberei statt friedliches Miteinander, Transhumanismus, vergiftete Nahrung, verseuchte Gewässer, Geburtenrückgang und globale Diktaturträume. ZEIT ZUM HANDELN! Dafür brauchen wir keine Waffen, sondern nur uns selbst UND das Wissen von Grigori Grabovoi. Seine geniale Lehre zeigt deutlich, wie wir unser göttliches Potenzial überall nutzen und einsetzen können.
Das Thailand-Projekt freut sich auf Dich!
Bitte auf Kombi-Angebote achten: https://thailandproject.asia/download/TP1_TP2_Beschreibung2210.pdf
By Admin Aug 21, 2022
 
 
 

© Copyright Thailand Project
67 หมู่ 7, บ้านปง, หางดง 50230 เชียงใหม่
Tel. +66810206777 Email: [email protected]

+66 8 10206777