หน้าแรก
ข้อมูลสัมนา
TV
ข้อมูลตีพิมพ์
ห้องภาพ
ติดต่อสอบถาม
   
ตารางกิจกรรม
AUG
16
2022
AUG
16
2022
AUG
22
2022
AUG
25
2022
AUG
26
2022
SEP
1
2022
รูปภาพ
   
 
SYSTEM DER BILDUNG
Die Welt, die wir heute erleben, ist die Folge einer fehlgesteuerten Bildung.
Das offiziell aufgedrückte Angebot an (VER)bildung hat deshalb weder Hunger noch Armut noch Krankheit noch Krieg beseitigt, ganz im Gegenteil, und vor allem verschwiegen, dass Bildung eine HOLPFLICHT ist. Das Bildungssystem von G.P. Grabovoi zeigt uns hingegen, wie wir diese Welt retten, und samt aller Menschen, Tiere, Pflanzen und zukünftigen Generationen in eine evolutionäre Entwicklung der ewigen Stabilität und Harmonie führen.
Hol' Dir diese Bildung in nur 9 Praxis-Tagen! Sie umfasst alle Bereiche Deines Lebens. Erspare Dir langjährige Studiengänge, die Dir am Ende leider nur zeigen, dass die Welt eben doch nicht so aufgebaut ist. Mehr Infos in der Rubrik 'Seminare bzw. hier: https://thailandproject.asia/download/SdB%20Beschreibung.pdf
By Admin Jul 30, 2022
 
 
 

© Copyright Thailand Project
67 หมู่ 7, บ้านปง, หางดง 50230 เชียงใหม่
Tel. +66810206777 Email: [email protected]

+66 8 10206777