หน้าแรก
ข้อมูลสัมนา
TV
ข้อมูลตีพิมพ์
ห้องภาพ
ติดต่อสอบถาม
   
ตารางกิจกรรม
JUN
4
2023
JUN
9
2023
JUN
10
2023
JUN
30
2023
JUL
1
2023
JUL
7
2023
รูปภาพ
   
 
WILLKOMMEN IM THAILAND-PROJEKT
Wer wagt, gewinnt!
Nach 2,5 Jahren globaler Einschränkungen, die sich zum Glück nicht dauerhaft durchsetzen konnten, wagt das Thailand-Projekt die Wiedereröffnung zum Oktober. Die letzten Reibebeschränkungen sind im Juli gefallen, womit es neben der Abschaffung eines Impfnachweises auch keine inländische Verfolgung (Thailand-Tracking-Pass) mehr gibt. Alles in allem können wir sagen, dass die Weltbevölkerung dem hybriden Krieg gegen die Menschheitsfamilie standgehalten hat.

Doch damit ist aber noch kein globaler Frieden etabliert, keine grundlegende Sicherheit vor möglichen Katastrophen, vor Verknappung, Hunger, Kälte, Krankheit und Tod. Diese Plattform können ebenfalls NUR wir Menschen erschaffen!

G. Grabovoi zeigt uns mit seiner allumfassenden Lehre, wie das geht, wie sich jeder Mensch, auch jedes Kind daran beteiligen kann.

Wir heißen Euch dazu HERZLICH WILLKOMMEN!
By Jul 25, 2022
 
 
 

© Copyright Thailand Project
67 หมู่ 7, บ้านปง, หางดง 50230 เชียงใหม่
Tel. +66810206777 Email: [email protected]

+66 8 10206777