หน้าแรก
ข้อมูลสัมนา
TV
ข้อมูลตีพิมพ์
ห้องภาพ
ติดต่อสอบถาม
   
ตารางกิจกรรม
JUL
9
2022
JUL
9
2022
JUL
18
2022
JUL
21
2022
JUL
22
2022
JUL
22
2022
รูปภาพ
   
 
Grabovoi Online Seminare
Das Studium der allumfassenden Lehre des grandiosen Wissenschaftlers, Dr. Grigori P. Grabovoi, von der harmonischen Entwicklung allen Lebens auf der Erde - und im Universum. Das Wissen über den fundamentalen Aufbau der Welt und über die zentrale Rolle des Menschen darin.

Grabovoi Online Praxis- und Ausbildungsseminar TP1+2
03.-23. April 2022
05.-25. Juni 2022
07.-27. August 2022 AUSGEBUCHT!
02.-22. Oktober 2022

Grabovoi Online TP3, Verjüngung und ewiger Körper
07.-09. Mai 2022
09.-11. Juli 2022
10.-12. September 2022 AUSGEBUCHT!
12.-14. November 2022

Informationen über die Seminar-Inhalte, -Aufbau, -Kosten, -Zeiten und -Anmeldung sind in der Rubrik Seminare unter dem jeweiligen Seminartitel zu finden.
By Jun 1, 2022
 
 
 

© Copyright Thailand Project
67 หมู่ 7, บ้านปง, หางดง 50230 เชียงใหม่
Tel. +66810206777 Email: [email protected]

+66 8 10206777