หน้าแรก
ข้อมูลสัมนา
TV
ข้อมูลตีพิมพ์
ห้องภาพ
ติดต่อสอบถาม
   
ตารางกิจกรรม
AUG
16
2022
AUG
16
2022
AUG
22
2022
AUG
25
2022
AUG
26
2022
SEP
1
2022
รูปภาพ
   
 
Aktuelle Lenkung von Nadezhda!
Wohl jeder bekommt gerade mit, welcher Film auf der Welt 'gespielt' wird ...

Hier kommt eine von Nadezhda vorgeschlagene Lenkung an alle - und gebt sie bitte auch weiter.

Die Lenkungsebe 'Wort', damit ist das ausgesprochene Wort gemeint, ist eine von vielen Manifestationsebenen, die wir von Gott an die Hand bekommen haben, damit wir diese Welt lenken können - und nicht gelenkt werden.


Ich fasse mit meinem Bewusstsein, Geist und Seele den Entschluss, dass ich in der Vergangenheit an der Erschaffung des "Apokalypse"-Mechanismus weder bewusst noch unbewusst teilgenommen habe. Ich fixiere meinen Entschluss mit dem Licht des Einheitlichen Gottes!
By Mar 30, 2020
 
 
 

© Copyright Thailand Project
67 หมู่ 7, บ้านปง, หางดง 50230 เชียงใหม่
Tel. +66810206777 Email: [email protected]

+66 8 10206777