หน้าแรก
ข้อมูลสัมนา
TV
ข้อมูลตีพิมพ์
ห้องภาพ
ติดต่อสอบถาม
   
ตารางกิจกรรม
JUL
9
2022
JUL
9
2022
JUL
18
2022
JUL
21
2022
JUL
22
2022
JUL
22
2022
รูปภาพ
   
 
2021 - Das Grabovoi-Jahr!
Die Welt benötigt ein neues Bild - das Weltbild, nach dem alle Menschen gerettet, glücklich, frei und ewiglebend sind.
Die Folge: es gibt keine Zerstörung mehr, keine Krankheiten, keinen Mangel, keine Limitierungen. Das klingt zwar etwas gewagt, besonders zur Zeit, hat aber eine fundierte, wissenschaftliche Grundlage, die vom aktuell vorgeführten Weltbild zum Glück extrem abweicht.

Der großartige Wissenschaftler heißt Grigori P. Grabovoi.

Manche Psychopathen in Machtpositionen, die noch glauben, die Weltbevölkerung auf Teufel-Komm-Raus reduzieren zu müssen, werden staunen, dass genau das Gegenteil die Welt erst unzerstörbar macht!

DIE Lehre - DAS Juwel! Jeder Mensch ist herzlich eingeladen, sich an der Rettung der Welt zu beteiligen, denn je mehr wir sind, desto schneller ändert sich die Welt zum Besseren. Investiere in Deine Bildung:
Hier ist sie!
By Dec 29, 2020
 
 
 

© Copyright Thailand Project
67 หมู่ 7, บ้านปง, หางดง 50230 เชียงใหม่
Tel. +66810206777 Email: [email protected]

+66 8 10206777