หน้าแรก
ข้อมูลสัมนา
TV
ข้อมูลตีพิมพ์
ห้องภาพ
ติดต่อสอบถาม
   
ตารางกิจกรรม
DEC
27
2023
JAN
1
2024
FEB
1
2024
FEB
2
2024
FEB
17
2024
MAR
1
2024
รูปภาพ
   
 
SYSTEM DER BILDUNG
วันที่:
Oct 13
สถานที่:
ONLINE
ค่าใช้จ่าย:
480,- EURO
ติดต่อ:
Christa Weishappel
Email:
MODUL 1 vom 13.-15. Oktober 2023
Kosten: 480 EUR, Wiederholer 220 EUR
Kontakt: Christa Weishappel
Email: [email protected]
Webseite: https://grabovoi-zentrum-muenchen.de/

ES IST ZEIT UMZULERNEN!
Die Welt, die wir heute erleben, ist die Folge einer fehlgesteuerten Bildung. Sie hat weder Krankheit noch Krieg, weder Armut noch Angst beseitigt,
ganz im Gegenteil! Das Bildungssystem (die wahre Bildung) von Grigori Grabovoi zeigt uns hingegen, wie die Welt aufgebaut ist, wie wir diese Welt retten, und sie
samt aller Menschen, Tiere, Pflanzen und zukünftigen Generationen in eine evolutionäre Entwicklung der ewigen Stabilität und Harmonie führen.
Die Zeit ist reif für eine starke, gebildete, sich harmonisch entwickelnde Menschheitsfamilie!

ES IST NIE ZU SPÄT!
Denn die wahre Bildung fängt in der unendlichen Vergangenheit an und setzt sich in der unendlichen Zukunft fort. Durch die gedankliche Übertragung des fundamentalen Wissens können somit sämtliche unzuträgliche vergangene Ereignisse behoben und zukünftige abgewendet werden.
Die wahre Bildung führt uns zur wahren Individualität, zur wahren Persönlichkeit, die uns ursprünglich vom Schöpfer gegeben wurde.
Grigori Grabovoi hat das System der Bildung so konzipiert, dass es JEDER Mensch in JEDEM beliebigen ALTER für sich selbst durchführen kann. Wir können es aber auch an andere Menschen weitergeben, z.B. Eltern an ihre Kinder, Großeltern an ihre Enkelkinder usw.

HOL‘ DIR DIESE WAHRE BILDUNG!
Sie umfasst ALLE Bereiche Deines Lebens. Das Ziel ist die Erschaffung einer sich ewig entwickelnden Welt in Harmonie, Wohlstand, Gesundheit, Freude, Liebe und Glück, für ALLE. Mit den ca. 80 Lenkungen kommen wir diesem Ziel immer näher! In bewährter und leicht nachvollziehbarer Art sind die Lenkungen sofort im Alltag umsetzbar und anwendbar.

Das Seminar ist auch für Einsteiger in die Grabovoi-Lehre geeignet!
 
 

© Copyright Thailand Project
67 หมู่ 7, บ้านปง, หางดง 50230 เชียงใหม่
Tel. +66810206777 Email: [email protected]

+66 8 10206777