หน้าแรก
ข้อมูลสัมนา
TV
ข้อมูลตีพิมพ์
ห้องภาพ
ติดต่อสอบถาม
   
ตารางกิจกรรม
OCT
7
2022
OCT
8
2022
OCT
10
2022
OCT
12
2022
OCT
14
2022
OCT
20
2022
รูปภาพ
   
 
System der Bildung
วันที่:
Aug 26
สถานที่:
ONLINE
ค่าใช้จ่าย:
300,- EUR
ติดต่อ:
Christa Weishappel
Email:
26.bis 28. August 2022
Dieses Online-Seminar ist ein absolutes MUSS, und zwar für jeden und egal welchen Alters.

Um uns und allen Nachkommen eine Welt der Freiheit, der individuellen Entwicklung, der Gesundheit in Liebe und Freude aufzubauen, braucht es die entsprechende Bildung.

HIER IST SIE, und sie möge sich weltweit etablieren. Je eher, desto schneller tritt das Paradies zutage.
Und die Dunkelheit verschwindet wie von selbst, denn davon hat die Menschheit jetzt genug gehabt.

Anmeldung: [email protected]
 
 

© Copyright Thailand Project
67 หมู่ 7, บ้านปง, หางดง 50230 เชียงใหม่
Tel. +66810206777 Email: [email protected]

+66 8 10206777