หน้าแรก
ข้อมูลสัมนา
TV
ข้อมูลตีพิมพ์
ห้องภาพ
ติดต่อสอบถาม
   
ตารางกิจกรรม
AUG
16
2022
AUG
16
2022
AUG
22
2022
AUG
25
2022
AUG
26
2022
SEP
1
2022
รูปภาพ
   
 
Online TP1 Die Lehre
วันที่:
Jul 22
สถานที่:
ค่าใช้จ่าย:
800,- EUR
ติดต่อ:
Katy Krüger
Email:
GRABOVOI® ZENTRUM HAVELLAND

Online TP1 Die Lehre

22.-30. Juli 2022

An 2 Wochenenden bekommt Ihr den Einstieg in die allumfassende Lehre des genialen Autors. In dieser Zeit gehen wir nicht nur theoretisch auf die Lehre Grabovois ein, sondern führen auch gemeinsam praktische Übungen zu Euren persönlichen Themen und Zielen durch. „Unter den 24 Basis-Methoden sind auch die Vergangenheitsbereinigung und sogar dessen Veränderung, denn die Zeit ist Bestandteil unseres Bewusstseins, und kann daher verändert werden.
Pro Workshop plant bitte gut 2 Stunden ein.
Alle Infos und Zeiten: http://grabovoi-zentrum-havelland.com/tp1-online-seminar-im-juli-2022/
 
 

© Copyright Thailand Project
67 หมู่ 7, บ้านปง, หางดง 50230 เชียงใหม่
Tel. +66810206777 Email: [email protected]

+66 8 10206777