หน้าแรก
ข้อมูลสัมนา
TV
ข้อมูลตีพิมพ์
ห้องภาพ
ติดต่อสอบถาม
   
ตารางกิจกรรม
FEB
11
2023
FEB
15
2023
FEB
15
2023
MAR
1
2023
MAR
1
2023
MAR
4
2023
รูปภาพ
   
 
"Techniken Im Leben des Menschen", Igor Arepjev
วันที่:
Feb 1
สถานที่:
Thailand-Projekt, Ban Pong, Hang Dong, Chiang Mai, Thailand
ค่าใช้จ่าย:
15,- EUR pro Ausgabe
ติดต่อ:
Carola sarrasin
Email:
Band 1-3, jeweils 15,- EUR pro Buch, im PDF-Format

Ein ausgezeichnetes Selbststudium für alle Freunde der Lehre von Grigori Grabovoi, die der Arzt und Bewusstseinsforscher, Dr. Igor V. Arepjev, in sein ganz eigenes, verständliches, alltagstaugliches Format gebracht hat. Arepjev hat, genau wie Grabovoi, sämtliche Organregenerationen dokumentiert durchgeführt, womit wieder einmal bewiesen ist: NICHTS ist unheilbar.

Kommentare: "Ein sehr beliebtes Buch"; "Eine wunderbare Übersetzung".

Buch-Bestellung bitte bei: [email protected]
 
 

© Copyright Thailand Project
67 หมู่ 7, บ้านปง, หางดง 50230 เชียงใหม่
Tel. +66810206777 Email: [email protected]

+66 8 10206777